top of page

Jest to najmłodsza z dużych zapór usuniętych w Europie, bo zaledwie po 8-9 latach od jej powstania. Jej likwidacja wynikała z decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach podyktowanej ujawnionymi wadami konstrukcyjnymi i groźbą katastrofy budowlanej. Rozbiórka została przeprowadzona w końcu 2021 i na początku 2022. Zespół naukowców z krajowych ośrodków naukowych rozpoczął w grudniu 2020 interdyscyplinarne prace badawcze polegające na monitorowaniu zmian hydrologicznych, geologicznych i biologicznych w rejonie tej budowli, w tym na rzekę Białą. Prowadzone są również badania w zakresie oceny wpływu rozbiórki na społeczność lokalną, gospodarkę regionu oraz zmiany przestrzenne. W ramach projektu  zidentyfikowani zostaną interesariusze uczestniczący w dyskusji oraz określone zostaną ich potrzeby i zaangażowanie w dyskusję. W rezultacie badań opracowywana zostanie metodyka prowadzenia monitoringu środowiska dla likwidowanych dużych piętrzeń uwzględniająca krajowe uwarunkowania formalno-prawne i społeczne.

O naszych badaniach

Zakres prowadzonych badań

Ocena postaw społeczno-gospodarczych mieszkańców gminy Wilkowice.

Ocena zachowań Interesariuszy zainteresowanych losem zapory.

Monitoring hydrologiczny potoku Wilkówka i rzeki Białej.

Monitoring geozagrożeń w otoczeniu zbiornika.

Monitoring hydrotechniczny infrastruktury w potoku Wilkówka.

Monitoring elementów hydrobiologicznych i ekologicznych.

Zespół ekspertów

Michał Habel

hydrolog, doktor hab., profesor UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

e-mail: hydro.habel@gmail.com 

Krystian Obolewski

hydrobiolog, doktor  hab., prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

e-mail: obolewsk@ukw.edu.pl

Zbigniew Grabowski

ekolog, doktor 

University of Connecticut, Haddam, USA

zbigniew.j.grabowski@gmail.com 

Damian Absalon

hydrolog, doktor  hab., prof. UŚ

Śląskie Centrum Wody - Uniwersytet Śląski

e-mail: hydro@op.pl

Magdalena Matysik

hydrolog, doktor  hab.

Śląskie Centrum Wody - Uniwersytet Śląski

e-mail: magdalena.matysik@us.edu.pl 

Dawid Szatten

hydrolog, doktor  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

e-mail: dawid.szatten@gmail.com

Iwona Wagner

biolog, doktor hab.

Uniwersytet Łódzki

e-mail: iwona.wagner@biol.uni.lodz.pl

Tomasz Jurczak

biolog, doktor hab. prof.  UŁ

Uniwersytet Łódzki

e-mail: tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl

Karol Mieczkin

geograf społeczno-ekonomiczny

Inland Waterways International, UK

e-mail: karl.mechkin@gmail.com

Zbigniew Kaczkowski

biolog, doktor

Uniwersytet Łódzki

e-mail: zbigniew.kaczkowski@biol.uni.lodz.pl

Sławomir Pytel

geograf społeczno-ekonomiczny, profesor UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

Hanna Michniewicz-Ankiersztajn

geograf społeczno-ekonomiczny, doktor

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydg.

e-mail: hanka@ukw.edu.pl

Iwona Józefowicz

geograf społeczno-ekonomiczny, doktor

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

e-mail: jozefowicz@ukw.edu.pl

Marta Brzezińska

geograf fizyczny

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

e-mail: m.brzezinska@ukw.edu.pl

bottom of page