top of page
Dotychczas wykonane ekspertyzy techniczne i naukowe, decyzje adm. 
Publikacje naukowe i inne

Ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji zbiornika retencyjnego Wilkówka, Arkadiusz Halama 2015

bottom of page